Manifesto
 
Zoals we ook aan de onderkant leerlingen extra zorg bieden, is het belangrijk om ook de bovenkant extra zorg te bieden.
Taken die in een grotere groep in redelijkheid niet van de eigen groepsleerkracht verwacht kunnen worden kunnen wij bij Manifesto aanbieden.
 
We werken bij Manifesto aan de volgende onderdelen:
 
1.Leren leren
 
Met als subdoelen:
 
 • doorzettingsvermogen
 • van informeel naar formeel leren
 • leren kritisch denken
 • hoofd- en bijzaken scheiden
 • omgaan met je perfectionisme (tempo)
 • ontdekken wat leren is door o.a. inzicht in studievaardigheden en trainingsinzicht
 
           
2. Leren leven
 
Met als subdoelen:
 
 • zelfstandig werken
 • zelfvertrouwen/fouten durven maken
 • ondersteuning bij faalangst
 • doorzettingsvermogen/motivatie
 • samenwerken
 • leren presenteren
 
3. Brede ontwikkeling in denken
 
 
 • organisatievermogen /plannen
 • filosoferen
 • out of the box denken
 • creativiteit stimuleren
 • analytisch/lateraal/praktisch denken
 • eigen leerdoelen/reflectie
 
DVL
Dit staat voor de ‘doelen- en vaardigheidslijst’. Hiermee werken we aan het behalen van doelen en het vergroten van allerlei vaardigheden (doorzetten, zelfvertrouwen). We leren de kinderen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Dat betekent dat zij erover moeten nadenken aan welke doelen zij moeten werken, waar ze nu staan, wat ze willen bereiken en hoe ze dat doel gaan bereiken. Het zal duidelijk zijn dat dit nogal wat reflectief vermogen vraagt