Ouderwerkgroep (OWG)


Om het schoolgebeuren zo goed mogelijk tot zijn recht te doen komen, heeft de school een ouderwerkgroep. De leden van de ouderwerkgroep worden uit en door de ouders gekozen. Deze groep heeft o.a. tot taak: het bevorderen van het contact tussen ouders en school d.m.v. het beleggen van vergaderingen, het beleggen van ouderavonden, het mede organiseren van festiviteiten, excursies, schoolreizen enz. De ouderwerkgroep vergadert 1x per maand. De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid. De vergaderingen zijn openbaar.