Onze school ...

De Vlinder is een christelijke basisschool in de wijk Heemse. Onze school heeft een laagdrempelig en open karakter. Respect naar elkaar en een veilig klimaat voor kinderen staat bij ons voorop. Als team willen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun rol in de samenleving; nu en en de toekomst.

De Vlinder is voorzien van eigentijdse onderwijsmethodes. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontplooiing van de leerlingen. Kortom, op de Vlinder kan uw kind met plezier leren en zich kansrijk ontwikkelen.

lees verder >>>  

Kalender

  • 04 maart 2021 Kijkochtend/ Inloopmoment
  • 04 maart 2021 Klankbordgroep 19.00 uur
  • 04 maart 2021 Nieuwsbrief
  • 05 maart 2021 Kijkochtend/ Inloopmoment
  • 07 maart 2021 Kerk & Schooldienst

naar de volledige kalender...

De kracht van de Vlinder

  • een warm onthaal
  • een veilig klimaat voor kinderen
  • een grote ouderbetrokkenheid
  • we volgen recente ontwikkelingen
  • Kanjertraining

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden niet meer geplaatst op de website  i.v.m. AVG-regels. In plaats daarvan worden ze naar ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk gestuurd via ons administratiesysteem.