Onze school ...

De Vlinder is een christelijke basisschool in de wijk Heemse. Onze school heeft een laagdrempelig en open karakter. Respect naar elkaar en een veilig klimaat voor kinderen staat bij ons voorop. Als team willen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun rol in de samenleving; nu en en de toekomst.

De Vlinder is voorzien van eigentijdse onderwijsmethodes. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontplooiing van de leerlingen. Kortom, op de Vlinder kan uw kind met plezier leren en zich kansrijk ontwikkelen.

lees verder >>>  

Kalender

  • 22 september 2020 Juf Alie jarig
  • 30 september 2020 Fietsenkeuring gr. 5 t/m 8
  • 30 september 2020 Juf Annemarie jarig
  • 01 oktober 2020 Studiedag team, leerlingen vrij
  • 01 oktober 2020 Nieuwsbrief

naar de volledige kalender...

De kracht van de Vlinder

  • een warm onthaal
  • een veilig klimaat voor kinderen
  • een grote ouderbetrokkenheid
  • we volgen recente ontwikkelingen
  • Kanjertraining

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven wrden niet meer geplaatst op de website  i.v.m. AVG-regels. In plaats daarvan worden ze naar ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk gestuurd via ons administratiesysteem.